Kontingent og lisens

Kontingent

Alle medlemmer av NBC betaler kontingent på kr. 200,- pr år. Aktive medlemmer betaler i tillegg treningsavgift per seriesesong fastsatt av årsmøtet. Denne differensieres etter aldersklasse og antall ukentlige treninger laget har. Treningsavgiften halveres dersom spilleren bare er aktiv enten høst- eller vårhalvåret. Høsthalvåret går fra 1. august til 31. desember, vårhalvåret fra 1. januar til 1. juni. Spillere som slutter før to uker etter at høsthalvåret er omme må selv reise krav om refusjon med bekreftelse fra lagkontakt eller trener. Spillere som har første trening inntil to uker før vårhalvåret begynner betaler kun for vårhalvåret.

Klubben sender ut krav om kontingent og treningsavgift på høsten, vanligvis noen uker etter at treningene har startet opp, og laglistene har blitt oppdatert.

Satser for sesongen 2016-2017

KlasseKontingent inkl. treningsafgift
Senior med trener3400,-
Senior uten trener2400,-
U17 (født tidligst 1.1.1998)3100,-
U15 (født tidligst 1.1.2002)2700,-
U10 (født tidligst 1.1.2006)2300,-
U8 (født tidligst 1.1.2009)1900,-

Spillere som ikke deltar i seriespill betaler 500 kroner mindre enn alderen tilsier.

Lisens

Lisensordningen er en kombinert forsikring og avgift til Norges Basketballforbund, og innkreves av Norges basketballforbund uavhengig av klubben. Ingen får spille obligatoriske kamper (serie, cup) uten slik lisens. Det er klubbens ansvar at ingen spiller kamp uten betalt lisens.

Informasjon om forbundets lisensordning kan du finne her.