Hovedhistorien

I 60-årene var idretten på Nordstrand gymnas organisert gjennom idrettslaget Noril, i skoleåret 65/66 startet de forsiktig opp en basketballgruppe. Vi vet ikke så mye om denne perioden, men en av ildsjelene var Einar Engebretsen og at de i gruppens 2 første leveår ikke var med i noe organisert seriespill. Skoleåret 1967/68 deltok Noril i en serie organisert av studentene i Oslo, serien bestod av studentlag og lag fra gymnas i Oslo. Vinteren 1968 deltok lagene til Nordstrand gymnas i Østlandsmesterskapet i basketball for gymnas hvor de fikk kraftig stryk av lagene fra Oslo`s vestkant, Asker og Bærum. Disse skolene hadde elever som allerede var engasjert i det første basketmiljøet som sakte hadde utviklet seg i årene som var gått siden den spede basketbegynnelsen i Norge. Ullern IF dannet basketballgruppe i 1956 og Bærum basketballklubb ble stiftet i 1963. Nordstrand gymnas hadde i 60- og begynnelsen av 70-årene en meget driftig gymnastikklærer, Arvid Hellesund, som før sin utdannelse på Statens gymnastikkskole hadde stiftet bekjentskap med spillet mens han var i Canada i tjeneste for Marinen. Hellesund ville gi sine ivrigste basketelever muligheten til å revansjere tapene i Østlandsmesterskapet og sammen tok de kontakt med Nordstrand Idrettsforening (NIF). I noen måneder ble det forsøkt å danne en basketballgruppe i NIF og man hadde en slags låneavtale der håndballspillere fra NIF fylte opp lagene når man manglet spillere.

Men basketspillerne fant ut at man var best tjent med å stå på egne ben, så de nødvendige papirer ble utfylt og innsendt, Nordstrand Basketball Club (NBC) var et faktum. Stiftelsen er registrert hos Oslo Idrettskrets den 20. april 1968, og gjør NBC til en av byens aller eldste basketballklubber. Klubben rekrutterte spillere fra alle Oslo`s sydøstre distrikter og vokste raskt opp til ca. 50 medlemmer, fordelt på senior damer og senior herrer. Basketrekruteringen på Nordstrand var i sterk konkuranse med håndballen i NIF, Bækkelaget SK og Oppsal IF som stod meget sterkt i lokalmiljøene med mange landslag- og juniorlandslagspillere. Sesongen 69/70 vant basketballklubben Grefsvin, fra Grefsen-/Kjelsåsområdet, herrenes 2. divisjon og NBC ble nr.3, men Grefsvin la ned sin drift, og de gjenværende herrespillerne og klubben inngikk i NBC. Nordstrand fikk benytte Grefsvins rett til spill i 1. divisjon og var klar for sitt første år i 1.divisjon. Med deltagelse i 1. divisjon fulgte Trondheimsturer 1 gang i året, disse foregikk på rimeligste vis, og kanskje ikke det tryggeste og mest komfortable. Senior damene gikk ubeseiret gjennom 2. divisjon i sesongen 70/71 og rykket da opp i 1. divisjon. Klubben vokste jevnt og hadde i løpet av 3 år 7 lag i seriespill, 2 senior herrelag, 1 senior damelag, juniorherrelag, juniordamelag, guttelag og pikelag. Sommeren 1973 da Arvid Hellesund skulle flytte tilbake til sine røtter på vestlandet ble han i en festlig sammenkomst utnevnt til klubbens første æresmedlem. Noen av Arvid Hellesunds ord i sin avskjeds- og takketale var; glem ikke rekrutteringen. Til tross for disse bevingede ord sank medlemstallene noe og antall yngre lag i serie ble redusert til 0 i sesongen 76/77. Mangel på eldre medlemmer i klubben var trolig årsaken til at man ikke klarte å følge opp den suksess spillere fra klubbens junioravdeling hadde i perioden 72-75, med seier i juniorserie, Gymnascup og andre cuper, og deltakelse for flere spillere på juniorlandslagene. Høsten/vinteren 76 ble det startet opp nye gutte- og pikelag for at ikke klubben skulle stoppe helt opp, og det var i hovedsak spillere fra disse lagene som skulle dra klubben inn i 80-årene. På senior herrelaget ble det et totalt generasjonsskifte før sesongen 79/80, alle klubbens seniorherrespillere sluttet samtidig i klubben sommeren etter nedrykket fra Hovedserien. Men et seniorlag var allerede påmeldt i 2.divisjon så klubbens juniorlag med 2 sesongers basketerfaring fikk ilddåpen, sifre som 6-192 og 42-208 er ikke akkurat lystig lesing. På damesiden var det litt lysere, skolelaget fra Nordstrand vg.skole kom til finalen i skolecupen vinteren 79 og generasjonsskifte foregikk gradvis. Utover 80-tallet ble NBC forsiktig bygget opp igjen med interne krefter og uten den helt store satsingen på seniorlagene. Klubbens målsetting var at satsing på yngre spillere som trenere, lagledere og dommere skulle skape fremtidige ledere, som kunne være med på å gi NBC en stabil fremtid. Denne satsingen kombinert med importen av kapasiteten John Westbye fra Ammerud skulle på lang sikt vise seg å være riktig. Etter hvert hevdet en del av lagene seg i toppen av sine serier så klubben tok seg råd til å betale noen trenere utenfra, de hentet til og med over en sauegjeter og en fisker fra sagaøya Island. Senior herrer vant 4.divisjon 85/86 og gikk til 2.divisjon på 2 sesonger, senior damer spilte bra i 2.divisjon i mange år og toppet dette med spill i 1. divisjon i sesongen 88/89, minipikene ble seriemestere i sesongen 86/87. Mye av æren for klubbens fremgang ble tillagt John Westbye, han ble derfor utnevnt til klubbens annet æresmedlem under en klubbfest på Nordseter i 1990.

Utover i 90-årene kom et generasjonskifte og seniorplasseringene sank noen hakk, men rekruteringen var upåklagelig. En av faktorene som bidro til den gode rekruteringen var at en av norsk baskets virkelige motorer, Petter Kristian Juul, jobbet i skolefritidsordningen på Nordstrand skole og samtidig bidro som trener på endel av klubbens yngste lag. For første gang gjorde foreldrene til de yngre spillerne sitt inntog i styre og som lagkontakter, de tok over endel administrasjon fra medlemmer som aller helst ville drive med en ting, basket. En intern konflikt midt på 90-tallet skapte unødig mye bråk og førte til at mye måtte startes opp fra grunnen igjen. Innimellom glimtet klubbens lag til med gode plasseringer i serie og cup, jentene hevdet seg best, men gutta kom etter hvert. Medlemstallene sank endel, men stabiliserte seg.

Klubbens målsetting for de første årene av det nye tusenåret er å få til en forsiktig vekst gjennom blant annet, sikker økonomisk drift, rekruttering i forhold til hva organisasjonen kan klare å ta vare på, etablere seniorlag som vil jobbe seg oppover og samtidig legge tilrette for at spillere som ikke har de aller største ambisjonene fremdeles har et godt tilbud. NBC vil gjennom Husmortrim, Comeback-kids (old boys) og Stiv & Støl cup prøve å etablere kontakt med tidligere medlemmer.

Trenere

I de første årene falt en stor del av treneransvaret på Arvid Hellesund både på dame- og herresiden. Etter hvert som en del av klubbens medlemmer fikk litt erfaring kunne de tre støttende til og Kjell Aune tok over damelaget. Noen av de andre som har hatt vervet som dametrenere har vært; Ole Sorthe, Vaclav Pletanek, Frank Danielsen, Gunnar Bjørland, John Westbye, Morten Hestnes, Don Loendorf, Benedikt Ingthorsson, Jørn Persson, Andreas Lind, Kjell Thorstensen og Espen Arestøl. Tidligere landslagstrener Albert Hazan var seniorherrenes trener i sesongen 75/76 og mottok for det 5500 kr, en relativt stor sum innen idrett den gangen. Senere har blant andre; Frank Danielsen, John Westbye, Benedikt Ingthorsson, Ellert S Magnusson, Anya Sødal og Oskar Thordarson vært trenere for herrene. NBC hadde et talentfullt lag bestående av gutter født i 1968, de ble det første yngre laget i klubben som hadde betalt trener, daværende Ullernspiller amerikaneren Don Loendorf ble hyret inn for sesongen 84/85 og Sverre Wilberg overtok laget sesongen etter.

Hjemmebanen

Klubbens første hjemmebane ble den nybygde gymsalen på Nordstrand gymnas, en sal som pent sagt mangler endel meter i alle retninger for å ha internasjonale mål. Gymsalen gjorde nytte som hjemmebane frem til 1974, de siste årene bare for lavere divisjoner og yngre lag. Fremdeles er gymsalen en av hjørnestenene i klubbens arbeid og samarbeidet med skolen upåklagelig. Skolens vaktmester i en mannsalder, Arne Engebretsen, fulgte klubben fra starten og fungerte etter behov som streng ordensmann eller hyggelig sjelesørger. Alle som var med i klubben frem til hans avgang i 1990 har på godt eller vondt fått merke at han brydde seg, og alle har et minne om han. Når seniorherrene rykket opp i 1.divisjon ble hjemmekampene det første halve året spilt i Bondihallen i Asker og i Nadderudhallen i Bærum, deretter ble hjemmekampene i hovedsak spilt i Trasophallen i noen år fremover. Den nybygde Ekeberghallen overtok i 1973 som klubbens hjemmebane, men da mest for seniorlagene. For å spe på klubbkassa utførte seniorspillerene vaktmestertjeneste i hallen. Mer sentralt beliggende for de av medlemmene som er bosatt på Nordstrand er Nordseter ungdomsskole, skolen har en gymsal som nesten holder internasjonale mål. Nordseter har med dispensasjon fra forbund og krets vært klubbens hjemmebane i 25 år, på slutten av 70 tallet spilte til og med seniorherrelaget sine Hovedseriekamper på Nordseter. Når seniordamelaget var i 1.divisjon på slutten av 80-tallet ble hjemmekampene spilt i Holmliahallen, slik at hjemmebanen hadde godkjente mål. Holmliahallen har også betydelig bedre publikumskapasitet enn Nordseter, men det har sjelden vært det største problemet for NBC. Bortsett fra Anya Sødals 2 trofaste tilskuere, som fulgte henne fra minitiden i starten på 80-tallet og til langt inn i 90-årene, har klubben opp gjennom årene ikke hatt alt for stor fast tilskuerskare. Til tross for at Nordseter ikke har fulle internasjonale mål og minimalt med treningstid for klubbens lag, er det sterkt ønske fra NBC at klubben får beholde den som hjemmebane, da nærmeste alternativ er langt unna, og derfor lite tilgjengelig for de yngste lagene.

Dommere

For at man skulle klare å avvikle seriene de første basketårene foregikk de fleste kampene i klubbenes treningstid. I de lavere divisjonene og for yngre lag var det vanlig at hjemmeklubbene stilte med dommerne. Klubbens første dommere i kretsseriene var Arvid Hellesund og Sven Ole Moen i 69/70, den gang som uautoriserte dommere. I januar 1970 deltok 6 NBC-spillere på dommerkurs. Deriblant Ole Sorthe og Henning Verløy, som 24/2-71 ble autorisert som dommere av Lars Rivenes og den norske dommerlegenden Stein Evju. Sorthe skulle senere bli den første i klubben som kvalifiserte seg som forbundsdommer. Han satt selv i autorisasjonskomiteen da Oppsals Robert Persson, senere FIBA-dommer og mangeårig formann i NBBF`s dommerkomite, ble autorisert i en kretskamp i gymsalen på Nordstrand gymnas. Opp gjennom årene har klubben stort sett vært selvforsynt med dommere, men det har aldri vært mange kretsdommere i NBC samtidig, de fleste dommerne har vært aspiranter, men endel av dem har fått lang erfaring som gråkledd. Nordstrands andre forbundsdommer skulle bli ildsjelen Andreas Lind som bestod prøven i 2000 og som etterhvert har fått bryne seg på noen av landets beste lag.

Kretsen og forbundet

Basketballspill i Osloområde ble organisert av Oslo basketballutvalg under Oslo Idrettskrets, og med Norges Basketballforbund (NBBF), stiftet 28. januar 1968 som moderorganisasjon. Etter noen forsøk klarte man å samle nok klubber til å være med å stifte Oslo Basketballkrets, 9. desember 1969. I det første Kretsstyret ble Nordstrands Pål Baltzersen viseformann, en oppgave som Arvid Hellesund overtok i 1970 og innehadde til 1973. Også senere har klubben hatt representanter i kretsens styre eller komiteer. Blant andre Sissel Klingenberg, Anne Hege Dingtorp, Siw Skrøvset, Jan Haslev, Anne Bergholt og Andreas Lind. Klubben har på vegne av kretsen vært teknisk arrangør for gymnascup, ungdomsskolecup og kretslagsturneringer. Siw Skrøvset var visepresident i forbundet i 2 år, og i NBBF`s komitéarbeid har klubben blant annet vært representert med Anya Sødal, Tone Bergholt og John Westbye.

Turneringer og Cuper

Klubben arrangerte selv Nyttårscup for juniorer i 1970-1973 i Messehallen på Sjølyst. Som cupdeltager har klubbens medlemmer i alle år hevdet seg både sportslig og sosialt, cupdeltagelse er alltid populært og det er veldig viktig for å skape samhold i laget og klubben. Klubben har blant annet vært representert i; Åpnings Cup, Hansa Cup, Top Cup, Cubus Cup, alle 4 i Bergen, Eikeli/Bærum Cup, Lillestrøm Cup, Scandia Cup i Karlstad, Casio Cup i Gøteborg, Sørlands Cupen og Pirates cup i Kristiansand, Wonderful Copenhagen Cup, Ammerud Open, Julecup i Combihallen, Coca Cola Cup i Oslo og Kongsberg Cup.

Økonomi

For å drive NBC har det i alle år vært nødvendig med en betydelig inntekt for å dekke de løpende utgiftene til f.eks. treningstid, treningsutstyr, reiser, overnatting, drakter, sekreteriatsutstyr, dommere, krets- og forbundskontingent, seriekontingent og deltagelse i turneringer og cuper. Den viktigste inntekten har i alle årene vært medlemskontingenten fulgt av komunenes driftsstøtte, men klubben har også hatt andre bra inntektskilder, som f.eks.; drift av overnattingsskole under Norway Cup, distribusjon av tidsskrifter, pakking av bl.a. godterier og batterier, vakttjeneste på bingoarrangementer, loddsalg, vaktmestertjeneste på Nordseter og Ekeberg, samt endel sponsorer opp gjennom årene. I helt spesielle tilfeller har det vært tatt opp lån for å finansiere spesielle satsinger. Men alle som har prøvd å organisere en eller annen form for idrett vet at man hele tiden balanserer på line med ukjente utgifter som tungen på vektskålene.